Skip to Content

رئیس ستاد انتخابات استان یزد از تمدید زمان اخذ رأی در استان تا ساعت 20 امشب خبر داد.
یادداشت؛
n00067929-b.jpg
رئیس ستاد انتخابات استان یزد از تمدید زمان اخذ رأی در استان تا ساعت 20 امشب خبر داد.
تاکنون 50 درصد واجدین شرایط استان در انتخابات شرکت کردند / ارسال درخواست تمدید زمان رأی گیری
رئیس ستاد انتخابات استان یزد:
تاکنون 50 درصد واجدین شرایط استان در انتخابات شرکت کردند / ارسال درخواست تمدید زمان رأی گیری
رئیس ستاد انتخابات استان یزد گفت: تاکنون در استان بیش از 50 درصد واجدین شرایط رای دادن در انتخابات شرکت کردند.
تمدید زمان رأی‌گیری در استان یزد تا ساعت 20
رئیس ستاد انتخابات استان یزد خبر داد
تمدید زمان رأی‌گیری در استان یزد تا ساعت 20
رئیس ستاد انتخابات استان یزد از تمدید زمان اخذ رأی در استان تا ساعت 20 امشب خبر داد.
مردم یزد با آغاز رأی گیری در ساعات اولیه رای خود را به صندوق آرا انداختند.
رئیس ستاد انتخابات استان یزد خبر داد
photo_2017-05-19_11-19-00-1.jpg
مردم یزد با آغاز رأی گیری در ساعات اولیه رای خود را به صندوق آرا انداختند.
رئیس ستاد انتخابات استان یزد خبر داد
photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۱۱-۳۷-۰۹.jpg
رئیس ستاد انتخابات استان یزد خبر داد
photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۱۱-۳۷-۱۲-1.jpg
رئیس ستاد انتخابات استان یزد خبر داد
photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۱۱-۳۷-۲۳.jpg
رئیس ستاد انتخابات استان یزد خبر داد
photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۱۱-۳۷-۲۲-1.jpg
رئیس ستاد انتخابات استان یزد خبر داد
photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۱۱-۳۷-۳۱.jpg
رئیس ستاد انتخابات استان یزد خبر داد
photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۱۱-۳۷-۳۲.jpg
رئیس ستاد انتخابات استان یزد خبر داد
photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۱۱-۳۷-۳۵-1.jpg
رئیس ستاد انتخابات استان یزد خبر داد
photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۱۱-۳۷-۴۵-1.jpg
رئیس ستاد انتخابات استان یزد خبر داد
photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۱۱-۳۸-۰۵.jpg
رئیس ستاد انتخابات استان یزد خبر داد
photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۱۱-۳۸-۰۸.jpg
رئیس ستاد انتخابات استان یزد خبر داد
photo_۲۰۱۷-۰۵-۱۹_۱۱-۳۸-۱۰.jpg
رئیس ستاد انتخابات استان یزد خبر داد
photo_2017-05-19_11-55-56.jpg
رئیس ستاد انتخابات استان یزد خبر داد
photo_2017-05-19_11-56-16.jpg
رئیس ستاد انتخابات استان یزد خبر داد
photo_2017-05-19_11-56-40.jpg
رئیس ستاد انتخابات استان یزد خبر داد
photo_2017-05-19_11-56-43.jpg
رئیس ستاد انتخابات استان یزد خبر داد
photo_2017-05-19_11-56-51.jpg
نمایش 13,781 - 13,800 از 93,021 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 4,652

ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری