Skip to Content

مشاور حقوقی شهردار یزد از برگزاری اولین همایش ملی حقوق شهروندی در جهان‌شهر یزد خبر داد.
1721329.jpg
مشاور حقوقی شهردار یزد از برگزاری اولین همایش ملی حقوق شهروندی در جهان‌شهر یزد خبر داد.
مسئول اورژانس اجتماعي اداره بهزيستي ابركوه گفت: ميزان مصرف جاري مواد، ميان افرادي كه شاغل نيستند بيشتر است، اما اكثر مراجعه كنندگان به كلينيك ترك اعتياد شاغل هستند.
etiad-1-1.jpg
مسئول اورژانس اجتماعي اداره بهزيستي ابركوه گفت: ميزان مصرف جاري مواد، ميان افرادي كه شاغل نيستند بيشتر است، اما اكثر مراجعه كنندگان به كلينيك ترك اعتياد شاغل هستند.
نمایش 8,021 - 8,040 از 89,896 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 4,495

ویژه زنان ویژه زنان

نکات خانه داری نکات خانه داری